Muziekvereniging

Geschiedenis

Onderdelen

Info

Nieuws

Agenda

Fotos

Gastenboek

Sponsoring

ContactDe gitaarband

Gitaarles bij muziekvereniging KNA
Het hoofddoel is het formeren van één of meer zelfstandig opererende gitaarensembles, teneinde het samenspelen te bevorderen, in de geest van een hecht verenigingsverband.

Er wordt bij KNA gebruik gemaakt van akoestische gitaren, die eigendom zijn van de leerlingen zelf. De beginnende gitaarleerlingen starten met wekelijkse individuele of duo lessen van een half uur. Na verloop van tijd, afhankelijk van de vorderingen worden ze in een groep geplaatst.

Wekelijks wisselende individuele en groeps repetities, vormen de basis voor de uiteindelijke deelname in een van de gitaarensembles. De gitaardocent is tevens 'orkestleider', want een optreden hoort er af en toe ook bij!

De gitaarlessen zijn toegankelijk voor jong en oud en voor een ieder die inzet toont en tijd, geduld en ambitie heeft om te musiceren in groepsverband.

Bij muziekvereniging Kunst Na Arbeid is vrijdag gitaardag!

De gitaar

De gitaar is ongetwijfeld het populairste instrument van de twintigste eeuw.

Dat zeg ik niet uit chauvinisme of hartstochtelijke liefde voor het instrument, maar puur op grond van de overgrote belangstelling die ervoor bestaat bij alle lagen van de bevolking. Het is duidelijk te merken dat gitaarlessen, gitaarplaten, gitaarbladmuziek en de gitaarverkoop zelf een enorme vlucht hebben genomen. Daar komt nog bij dat, als ik praat over één instrument, dit niet helemaal juist is, want de gitaar is eigenlijk meerdere instrumenten. De twaalfsnarige gitaar en de zogenaamde zessnarige Western-gitaar bijvoorbeeld hebben ten opzichte van elkaar al zo een verschillende kleur, een zo geheel ander karakter, dat je gemakkelijk van twee soorten instrumenten kunt spreken.

Nog groter is natuurlijk het verschil tussen de elektrische gitaar en iedere andere akoestische gitaar.

Dan is er nog het verschil in bespelen. Je kunt op een gitaar louter melodieën spelen, de zogenaamde single notes(veel gebruikt in de jazz- en popmuziek) en je kunt er begeleidingen (harmonieën) op spelen, maar ook deze beide tegelijk. Op dat moment blijkt, dat er zonder dat er andere instrumenten nodig zijn, een volledig, volwassen muziekstuk uit valt te halen. Dit komt in bijna alle muzieksoorten voor (jazz, klassiek, flamenco, Zuid-Amerikaans etc.).

Een andere oorzaak van de populariteit van de gitaar is gelegen in een paar praktische feiten: je koopt al vrij goedkoop een behoorlijk instrument en dit is bovendien zeer makkelijk vervoerbaar.

Bronvermelding: “De gitaar van renaissance tot rock” door Tom en Mary Anne Evans