Muziekvereniging

Geschiedenis

Onderdelen

Blokfluit / AMV

Info

Nieuws

Agenda

Fotos

Gastenboek

Sponsoring

Contact

Muzieklessen

 

AMV – Algemene muzikale vorming

Op school moet er tegenwoordig in het basisonderwijs veel gedaan worden. Het onderwijsprogramma biedt de laatste jaren steeds minder ruimte om de muzikaliteit van kinderen te ontplooien. Als muziekvereniging voelen we ons verantwoordelijk en daarom organiseren we elk schooljaar speciaal voor leerlingen in het basisonderwijs een AMV-cursus.

Wat is AMV?

Het is de afkorting van Algemene Muzikale Vorming, in de volksmond echter beter bekend als ‘blokfluitles’. De blokfluit is echter slechts een middel, een gereedschap om de muzikale vorming van kinderen te ontwikkelen.

Doel van de cursus

Het doel van AMV bij KNA is, dat kinderen spelenderwijs thuis raken in het lezen van het notenschrift en het bespelen van een muziekinstrument. De kinderen krijgen les in een echt muzikale omgeving: Ons muziekgebouw aan de Zandlaan inn Bennebroek.

Ze beginnen op de blokfluit, omdat dit instrument zich uitstekend leent voor de basis van het musiceren.

Deze basis wordt breed gelegd op het gebied van het noten lezen, het omgaan met maat en ritme en de beweging van de muziek in de meest brede vorm. De lessen worden gegeven in klein groepsverband, zodat ieder kind ruime individuele aandacht kan krijgen.

Let op: Om dit muziekonderwijs te kunnen volgen hoeft men geen lid van de muziekvereniging te zijn of te worden!

 

Muzikale toekomst

Later kan op ieder ander instrument worden overgestapt, ofwel in de vorm van privélessen,  ofwel als lid bij KNA in Bennebroek (Blaasinstrumenten) ofwel of op de muziekschool in Overveen.

 

Vakdocent

Heleen Dik, de docent(e) die AMV verzorgt is een gediplomeerd muziekvakdocent en zeer ervaren in het werken met kinderen. Zij werkt ook in Hillegom, waar zij een lespraktijk heeft voor hobo, blokfluit en tal van muziekcursussenop privébasis verzorgt.

Heleen heeft onderzoek gedaan naar de emotionele ontwikkeling en muziek bij kinderen. Gebleken is, dat wanneer een kind zich goed leert uiten, het zich evenwichtiger kan ontwikkelen op emotioneel niveau. Het leert zich open te stellen voor de omgeving, daar ook aan deel te nemen en het emotionele gebied te delen met anderen (samenspel). Ook de sociale ontwikkeling van het kind krijgt hierbij op een natuurlijke manier ruimte.

 

Kosten

 

De kosten die aan de muzieklessen verbonden zijn bedragen € 6,50 per les. De lessen vinden vanaf medio september of vanaf medio januari wekelijks plaats:

 

beginners      woensdag van 12.30 – 13.00 uur

gevorderden  woensdag van  13.00 – 13.30 uur     

     

 Er wordt een totaalbedrag gerekend per schoolperiode (Bijv september-juni).

De schoolvakanties van Bennebroek worden hierbij aangehouden.

De kosten per schooljaar bedragen € 260,-- en dienen voor aanvang van de betreffende lessenreeks te zijn voldaan. (Bankrelatie: RABOBANK  rekening:  NL41RABO0306902273)

 Blokfluit en boekjes kunnen aangeschaft worden bij de muziekdocente bij aanvang van de cursus.

 Aanmelding:

U kunt uw kind voor aanvang van elk schooljaar of voor Januari opgeven door de aanmeldingsstrook hieronder over te nemen en deze in te leveren/ op te sturen bij/aan:

 Secretariaat: mw. Diana Verhoeff-Maas: 06.46235776, of via mail:

 muziekles@knabennebroek.nl.

Wij nemen dan contact met u op.

________________________________________________________________

Aanmelding voor muziekles (amv)  jaarlijks in septemberen/of januari

 

Naam   ……………………………………………….       Event. naam 2e kind ………………..

Adres  ………………………………………………..                 Geboortedatum……………...

Postcode + woonplaats ………………………………                 Groep ……………………….

Telefoon ……………………………………………..

Emailadres …………………………………………...

Geboortedatum ………………………………………   Groep ……………………………

Datum ……………………… Handtekening ouder / verzorger ……………………………